Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 16/9/2015

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2A - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Hà 0932 33 11 91
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng Cửa Giá gốc Chênh lệch Tổng số tiền
HH2A 3 2 82,25 Tây Bắc 15,45 190 1.460,76
HH2A 5 2 82,25 Tây Bắc 15,965 190 1.503,12
HH2A 6 2 82,25 Tây Bắc 15,965 210 1.523,12
HH2A 9 2 82,25 Tây Bắc 15,965 200 1.513,12
HH2A 10 2 82,25 Tây Bắc 15,965 210 1.523,12
HH2A 11 2 82,25 Tây Bắc 15,965 200 1.513,12
HH2A 12 2 82,25 Tây Bắc 15,965 210 1.523,12
HH2A 15 2 82,25 Tây Bắc 15,965 170 1.483,12
HH2A 16 2 82,25 Tây Bắc 15,965 190 1.503,12
HH2A 17 2 82,25 Tây Bắc 15,45 185 1.455,76
HH2A 18 2 82,25 Tây Bắc 15,45 185 1.455,76
HH2A 19 2 82,25 Tây Bắc 15,45 210 1.480,76
HH2A 20 2 82,25 Tây Bắc 15,45 185 1.455,76
HH2A 22 2 82,25 Tây Bắc 14,935 210 1.438,40
HH2A 23 2 82,25 Tây Bắc 14,935 220 1.448,40
HH2A 26 2 82,25 Tây Bắc 14,935 185 1.413,40
HH2A 27 2 82,25 Tây Bắc 14,935 185 1.413,40
HH2A 28 2 82,25 Tây Bắc 14,935 180 1.408,40
HH2A 33 2 82,25 Tây Bắc 14,42 170 1.356,05
HH2A 35 2 82,25 Tây Bắc 14,42 180 1.366,05
HH2A 37 2 82,25 Tây Bắc 13,905 170 1.313,69
HH2A 39 2 82,25 Tây Bắc 13,905 150 1.293,69
HH2A 40 2 82,25 Tây Bắc 13,905 130 1.273,69
               
HH2A 3 4 71,96 Tây Bắc 15 155 1.234,40
HH2A 6 4 71,96 Tây Bắc 15,5 210 1.325,38
HH2A 9 4 71,96 Tây Bắc 15,5 225 1.340,38
HH2A 10 4 71,96 Tây Bắc 15,5 225 1.340,38
HH2A 11 4 71,96 Tây Bắc 15,5 210 1.325,38
HH2A 12 4 71,96 Tây Bắc 15,5 220 1.335,38
HH2A 15 4 71,96 Tây Bắc 15,5 190 1.305,38
HH2A 16 4 71,96 Tây Bắc 15,5 210 1.325,38
HH2A 17 4 71,96 Tây Bắc 15 210 1.289,40
HH2A 18 4 71,96 Tây Bắc 15 190 1.269,40
HH2A 19 4 71,96 Tây Bắc 15 210 1.289,40
HH2A 20 4 71,96 Tây Bắc 15 195 1.274,40
HH2A 22 4 71,96 Tây Bắc 14,5 210 1.253,42
HH2A 26 4 71,96 Tây Bắc 14,5 195 1.238,42
HH2A 27 4 71,96 Tây Bắc 14,5 210 1.253,42
HH2A 28 4 71,96 Tây Bắc 14,5 200 1.243,42
HH2A 30 4 71,96 Tây Bắc 14 190 1.197,44
HH2A 33 4 71,96 Tây Bắc 14 170 1.177,44
HH2A 39 4 71,96 Tây Bắc 13,5 160 1.131,46
HH2A 40 4 71,96 Tây Bắc 13,5 130 1.101,46
               
HH2A 5 6 70,32 Tây Bắc 15,5 195 1.284,96
HH2A 6 6 70,32 Tây Bắc 15,5 200 1.289,96
HH2A 7 6 70,32 Tây Bắc 15,5 210 1.299,96
HH2A 9 6 70,32 Tây Bắc 15,5 235 1.324,96
HH2A 10 6 70,32 Tây Bắc 15,5 220 1.309,96
HH2A 11 6 70,32 Tây Bắc 15,5 200 1.289,96
HH2A 12 6 70,32 Tây Bắc 15,5 215 1.304,96
HH2A 12A 6 70,32 Tây Bắc 15 190 1.244,80
HH2A 16 6 70,32 Tây Bắc 15,5 210 1.299,96
HH2A 17 6 70,32 Tây Bắc 15 210 1.264,80
HH2A 18 6 70,32 Tây Bắc 15 190 1.244,80
HH2A 19 6 70,32 Tây Bắc 15 200 1.254,80
HH2A 20 6 70,32 Tây Bắc 15 195 1.249,80
HH2A 21 6 70,32 Tây Bắc 14,5 200 1.219,64
HH2A 22 6 70,32 Tây Bắc 14,5 200 1.219,64
HH2A 27 6 70,32 Tây Bắc 14,5 210 1.229,64
HH2A 29 6 70,32 Tây Bắc 14 210 1.194,48
HH2A 30 6 70,32 Tây Bắc 14 190 1.174,48
HH2A 33 6 70,32 Tây Bắc 14 195 1.179,48
HH2A 38 6 70,32 Tây Bắc 13,5 140 1.089,32
HH2A 39 6 70,32 Tây Bắc 13,5 160 1.109,32
               
HH2A 4 8 70,32 Tây Bắc 15 175 1.229,80
HH2A 7 8 70,32 Tây Bắc 15,5 200 1.289,96
HH2A 9 8 70,32 Tây Bắc 15,5 235 1.324,96
HH2A 11 8 70,32 Tây Bắc 15,5 200 1.289,96
HH2A 12 8 70,32 Tây Bắc 15,5 215 1.304,96
HH2A 15 8 70,32 Tây Bắc 15,5 195 1.284,96
HH2A 16 8 70,32 Tây Bắc 15,5 210 1.299,96
HH2A 17 8 70,32 Tây Bắc 15 200 1.254,80
HH2A 19 8 70,32 Tây Bắc 15 200 1.254,80
HH2A 20 8 70,32 Tây Bắc 15 210 1.264,80
HH2A 22 8 70,32 Tây Bắc 14,5 200 1.219,64
HH2A 26 8 70,32 Tây Bắc 14,5 190 1.209,64
HH2A 27 8 70,32 Tây Bắc 14,5 210 1.229,64
HH2A 28 8 70,32 Tây Bắc 14,5 210 1.229,64
HH2A 32 8 70,32 Tây Bắc 14 195 1.179,48
HH2A 39 8 70,32 Tây Bắc 13,5 160 1.109,32
               
HH2A 9 10 71,96 Tây Bắc 15,5 235 1.350,38
HH2A 10 10 71,96 Tây Bắc 15,5 240 1.355,38
HH2A 11 10 71,96 Tây Bắc 15,5 210 1.325,38
HH2A 12 10 71,96 Tây Bắc 15,5 220 1.335,38
HH2A 15 10 71,96 Tây Bắc 15,5 195 1.310,38
HH2A 16 10 71,96 Tây Bắc 15,5 210 1.325,38
HH2A 17 10 71,96 Tây Bắc 15 210 1.289,40
HH2A 18 10 71,96 Tây Bắc 15 210 1.289,40
HH2A 19 10 71,96 Tây Bắc 15 210 1.289,40
HH2A 21 10 71,96 Tây Bắc 14,5 220 1.263,42
HH2A 22 10 71,96 Tây Bắc 14,5 210 1.253,42
HH2A 25 10 71,96 Tây Bắc 14,5 210 1.253,42
HH2A 26 10 71,96 Tây Bắc 14,5 195 1.238,42
HH2A 27 10 71,96 Tây Bắc 14,5 210 1.253,42
HH2A 28 10 71,96 Tây Bắc 14,5 200 1.243,42
HH2A 30 10 71,96 Tây Bắc 14 195 1.202,44
HH2A 34 10 71,96 Tây Bắc 14 190 1.197,44
HH2A 36 10 71,96 Tây Bắc 13,5 190 1.161,46
HH2A 38 10 71,96 Tây Bắc 13,5 170 1.141,46
HH2A 39 10 71,96 Tây Bắc 13,5 160 1.131,46
               
HH2A 9 12 82,25 Tây Bắc 15,965 240 1.553,12
HH2A 10 12 82,25 Tây Bắc 15,965 245 1.558,12
HH2A 11 12 82,25 Tây Bắc 15,965 240 1.553,12
HH2A 12A 12 82,25 Tây Bắc 15,45 230 1.500,76
HH2A 15 12 82,25 Tây Bắc 15,965 220 1.533,12
HH2A 16 12 82,25 Tây Bắc 15,965 240 1.553,12
HH2A 17 12 82,25 Tây Bắc 15,45 220 1.490,76
HH2A 19 12 82,25 Tây Bắc 15,45 240 1.510,76
HH2A 36 12 82,25 Tây Bắc 13,905 215 1.358,69
HH2A 39 12 82,25 Tây Bắc 13,905 180 1.323,69
HH2A 40 12 82,25 Tây Bắc 13,905 160 1.303,69
               
HH2A 3 14 55,59 Đông Nam 15 210 1.043,85
HH2A 4 14 55,59 Đông Nam 15 200 1.033,85
HH2A 10 14 55,59 Đông Nam 15,5 250 1.111,65
HH2A 11 14 55,59 Đông Nam 15,5 230 1.091,65
HH2A 12 14 55,59 Đông Nam 15,5 245 1.106,65
HH2A 15 14 55,59 Đông Nam 15,5 210 1.071,65
HH2A 16 14 55,59 Đông Nam 15,5 230 1.091,65
HH2A 17 14 55,59 Đông Nam 15 230 1.063,85
HH2A 19 14 55,59 Đông Nam 15 230 1.063,85
HH2A 20 14 55,59 Đông Nam 15 230 1.063,85
HH2A 22 14 55,59 Đông Nam 14 250 1.028,26
HH2A 26 14 55,59 Đông Nam 14 220 998,26
HH2A 29 14 55,59 Đông Nam 14 230 1.008,26
HH2A 34 14 55,59 Đông Nam 14 220 998,26
HH2A 36 14 55,59 Đông Nam 13,5 200 950,47
               
HH2A 4 16 45,48 Đông Nam 15 110 792,20
HH2A 10 16 45,48 Đông Nam 15,5 125 829,94
HH2A 12 16 45,48 Đông Nam 15,5 110 814,94
HH2A 12A 16 45,48 Đông Nam 15 130 812,20
HH2A 16 16 45,48 Đông Nam 15,5 120 824,94
HH2A 19 16 45,48 Đông Nam 15 125 807,20
HH2A 27 16 45,48 Đông Nam 14,5 100 759,46
HH2A 28 16 45,48 Đông Nam 14,5 120 779,46
HH2A 30 16 45,48 Đông Nam 14 120 756,72
HH2A 34 16 45,48 Đông Nam 14 120 756,72
               
HH2A 4 18 45,48 Tây Bắc 15,5 105 809,94
HH2A 9 18 45,48 Tây Bắc 15,5 120 824,94
HH2A 10 18 45,48 Tây Bắc 15,5 125 829,94
HH2A 11 18 45,48 Tây Bắc 15,5 145 849,94
HH2A 12 18 45,48 Tây Bắc 15,5 145 849,94
HH2A 12Á 18 45,48 Tây Bắc 15,5 130 834,94
HH2A 14 18 45,48 Tây Bắc 15,5 110 814,94
HH2A 16 18 45,48 Tây Bắc 15,5 120 824,94
HH2A 19 18 45,48 Tây Bắc 15 125 807,20
HH2A 20 18 45,48 Tây Bắc 15 110 792,20
HH2A 22 18 45,48 Tây Bắc 14,5 125 784,46
HH2A 25 18 45,48 Tây Bắc 14,5 125 784,46
HH2A 36 18 45,48 Tây Bắc 13,5 120 733,98
HH2A 37 18 45,48 Tây Bắc 13,5 120 733,98
               
HH2A 4 20 55,59 Tây Bắc 15 200 1.033,85
HH2A 9 20 55,59 Tây Bắc 15,5 235 1.096,65
HH2A 10 20 55,59 Tây Bắc 15,5 255 1.116,65
HH2A 11 20 55,59 Tây Bắc 15,5 230 1.091,65
HH2A 12 20 55,59 Tây Bắc 15,5 245 1.106,65
HH2A 12A 20 55,59 Tây Bắc 15 230 1.063,85
HH2A 14 20 55,59 Tây Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2A 15 20 55,59 Tây Bắc 15,5 210 1.071,65
HH2A 16 20 55,59 Tây Bắc 15,5 230 1.091,65
HH2A 18 20 55,59 Tây Bắc 15 225 1.058,85
HH2A 19 20 55,59 Tây Bắc 15 230 1.063,85
HH2A 20 20 55,59 Tây Bắc 15 230 1.063,85
HH2A 25 20 55,59 Tây Bắc 14,5 235 1.041,06
HH2A 26 20 55,59 Tây Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2A 28 20 55,59 Tây Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2A 30 20 55,59 Tây Bắc 14 230 1.008,26
HH2A 34 20 55,59 Tây Bắc 14 220 998,26
HH2A 36 20 55,59 Tây Bắc 13,5 210 960,47
HH2A 38 20 55,59 Tây Bắc 13,5 200 950,47
               
HH2A 4 22 82,25 Đông Nam 15,45 TT #VALUE!
HH2A 6 22 82,25 Đông Nam 15,965 355 1.668,12
HH2A 9 22 82,25 Đông Nam 15,965 380 1.693,12
HH2A 10 22 82,25 Đông Nam 15,965 380 1.693,12
HH2A 12A 22 82,25 Đông Nam 15,45 360 1.630,76
HH2A 15 22 82,25 Đông Nam 15,965 350 1.663,12
HH2A 16 22 82,25 Đông Nam 15,965 TT #VALUE!
HH2A 17 22 82,25 Đông Nam 15,45 420 1.690,76
HH2A 19 22 82,25 Đông Nam 15,45 350 1.620,76
HH2A 21 22 82,25 Đông Nam 14,935 TT #VALUE!
HH2A 22 22 82,25 Đông Nam 14,935 400 1.628,40
HH2A 24 22 82,25 Đông Nam 14,935 TT #VALUE!
HH2A 25 22 82,25 Đông Nam 14,935 350 1.578,40
HH2A 26 22 82,25 Đông Nam 14,935 350 1.578,40
HH2A 28 22 82,25 Đông Nam 14,935 330 1.558,40
HH2A 29 22 82,25 Đông Nam 14,42 350 1.536,05
HH2A 35 22 82,25 Đông Nam 14,42 300 1.486,05
HH2A 36 22 82,25 Đông Nam 13,905 320 1.463,69
HH2A 37 22 82,25 Đông Nam 13,905 350 1.493,69
HH2A 40 22 82,25 Đông Nam 13,905 190 1.333,69
               
HH2A 4 24 71,96 Đông Nam 15 265 1.344,40
HH2A 6 24 71,96 Đông Nam 15,5 270 1.385,38
HH2A 10 24 71,96 Đông Nam 15,5 260 1.375,38
HH2A 12 24 71,96 Đông Nam 15,5 280 1.395,38
HH2A 17 24 71,96 Đông Nam 15 260 1.339,40
HH2A 18 24 71,96 Đông Nam 15 255 1.334,40
HH2A 19 24 71,96 Đông Nam 15 260 1.339,40
HH2A 20 24 71,96 Đông Nam 15 255 1.334,40
HH2A 21 24 71,96 Đông Nam 14,5 285 1.328,42
HH2A 24 24 71,96 Đông Nam 14,5 280 1.323,42
HH2A 25 24 71,96 Đông Nam 14,5 260 1.303,42
HH2A 27 24 71,96 Đông Nam 14,5 250 1.293,42
HH2A 30 24 71,96 Đông Nam 14 270 1.277,44
HH2A 34 24 71,96 Đông Nam 14 240 1.247,44
HH2A 35 24 71,96 Đông Nam 14 250 1.257,44
HH2A 36 24 71,96 Đông Nam 13,5 250 1.221,46
HH2A 40 24 71,96 Đông Nam 13,5 150 1.121,46
               
HH2A 4 26 70,32 Đông Nam 15 255 1.309,80
HH2A 7 26 70,32 Đông Nam 15,5 255 1.344,96
HH2A 10 26 70,32 Đông Nam 15,5 250 1.339,96
HH2A 12 26 70,32 Đông Nam 15,5 265 1.354,96
HH2A 12Á 26 70,32 Đông Nam 15 240 1.294,80
HH2A 14 26 70,32 Đông Nam 15,5 255 1.344,96
HH2A 15 26 70,32 Đông Nam 15,5 235 1.324,96
HH2A 16 26 70,32 Đông Nam 15,5 250 1.339,96
HH2A 17 26 70,32 Đông Nam 15 245 1.299,80
HH2A 19 26 70,32 Đông Nam 15 250 1.304,80
HH2A 20 26 70,32 Đông Nam 15 245 1.299,80
HH2A 22 26 70,32 Đông Nam 14,5 260 1.279,64
HH2A 36 26 70,32 Đông Nam 13,5 250 1.199,32
HH2A 38 26 70,32 Đông Nam 13,5 210 1.159,32
HH2A 40 26 70,32 Đông Nam 13,5 150 1.099,32
               
HH2A 4 28 70,32 Đông Nam 15,5 260 1.349,96
HH2A 10 28 70,32 Đông Nam 15,5 250 1.339,96
HH2A 12 28 70,32 Đông Nam 15,5 265 1.354,96
HH2A 16 28 70,32 Đông Nam 15,5 250 1.339,96
HH2A 17 28 70,32 Đông Nam 15 240 1.294,80
HH2A 19 28 70,32 Đông Nam 15 250 1.304,80
HH2A 20 28 70,32 Đông Nam 15 255 1.309,80
HH2A 21 28 70,32 Đông Nam 14,5 280 1.299,64
HH2A 26 28 70,32 Đông Nam 14,5 240 1.259,64
HH2A 40 28 70,32 Đông Nam 13,5 150 1.099,32
               
HH2A 4 30 71,96 Đông Nam 15 265 1.344,40
HH2A 6 30 71,96 Đông Nam 15,5 270 1.385,38
HH2A 7 30 71,96 Đông Nam 15,5 265 1.380,38
HH2A 10 30 71,96 Đông Nam 15,5 260 1.375,38
HH2A 12 30 71,96 Đông Nam 15,5 280 1.395,38
HH2A 16 30 71,96 Đông Nam 15,5 250 1.365,38
HH2A 18 30 71,96 Đông Nam 15 250 1.329,40
HH2A 19 30 71,96 Đông Nam 15 260 1.339,40
HH2A 20 30 71,96 Đông Nam 15 255 1.334,40
HH2A 22 30 71,96 Đông Nam 14,5 260 1.303,42
HH2A 28 30 71,96 Đông Nam 14,5 260 1.303,42
HH2A 30 30 71,96 Đông Nam 14 250 1.257,44
HH2A 32 30 71,96 Đông Nam 14 250 1.257,44
HH2A 37 30 71,96 Đông Nam 13,5 235 1.206,46
HH2A 38 30 71,96 Đông Nam 13,5 235 1.206,46
HH2A 40 30 71,96 Đông Nam 13,5 150 1.121,46
               
HH2A 3 32 82,25 Đông Nam 15,45 300 1.570,76
HH2A 4 32 82,25 Đông Nam 15,45 TT #VALUE!
HH2A 7 32 82,25 Đông Nam 15,965 330 1.643,12
HH2A 9 32 82,25 Đông Nam 15,965 320 1.633,12
HH2A 10 32 82,25 Đông Nam 15,965 350 1.663,12
HH2A 12 32 82,25 Đông Nam 15,965 325 1.638,12
HH2A 16 32 82,25 Đông Nam 15,965 340 1.653,12
HH2A 18 32 82,25 Đông Nam 15,45 300 1.570,76
HH2A 21 32 82,25 Đông Nam 15,45 TT #VALUE!
HH2A 24 32 82,25 Đông Nam 15,45 330 1.600,76
HH2A 26 32 82,25 Đông Nam 15,45 TT #VALUE!
HH2A 33 32 82,25 Đông Nam 14,42 305 1.491,05
HH2A 35 32 82,25 Đông Nam 14,42 300 1.486,05
HH2A 37 32 82,25 Đông Nam 13,905 300 1.443,69
HH2A 38 32 82,25 Đông Nam 13,905 300 1.443,69
               
HH2A 3 34 55,59 Tây Bắc 15 210 1.043,85
HH2A 4 34 55,59 Tây Bắc 15 195 1.028,85
HH2A 7 34 55,59 Tây Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2A 9 34 55,59 Tây Bắc 15,5 230 1.091,65
HH2A 10 34 55,59 Tây Bắc 15,5 220 1.081,65
HH2A 11 34 55,59 Tây Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2A 12 34 55,59 Tây Bắc 15,5 210 1.071,65
HH2A 15 34 55,59 Tây Bắc 15,5 190 1.051,65
HH2A 16 34 55,59 Tây Bắc 15,5 180 1.041,65
HH2A 18 34 55,59 Tây Bắc 15 200 1.033,85
HH2A 19 34 55,59 Tây Bắc 15 200 1.033,85
HH2A 20 34 55,59 Tây Bắc 15 195 1.028,85
HH2A 22 34 55,59 Tây Bắc 14,5 200 1.006,06
HH2A 25 34 55,59 Tây Bắc 14,5 200 1.006,06
HH2A 26 34 55,59 Tây Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2A 28 34 55,59 Tây Bắc 14,5 205 1.011,06
HH2A 30 34 55,59 Tây Bắc 14 200 978,26
HH2A 33 34 55,59 Tây Bắc 14 190 968,26
HH2A 34 34 55,59 Tây Bắc 14 210 950,47
HH2A 37 34 55,59 Tây Bắc 13,5 200 950,47
HH2A 39 34 55,59 Tây Bắc 13,5 170 920,47
               
HH2A 4 36 47,62 Tây Bắc 15,5 95 833,11
HH2A 7 36 47,62 Tây Bắc 15,5 105 843,11
HH2A 10 36 47,62 Tây Bắc 15,5 120 858,11
HH2A 11 36 47,62 Tây Bắc 15,5 120 858,11
HH2A 16 36 47,62 Tây Bắc 15,5 110 848,11
HH2A 17 36 47,62 Tây Bắc 15,5 120 858,11
HH2A 21 36 47,62 Tây Bắc 14,5 130 820,49
HH2A 22 36 47,62 Tây Bắc 14,5 130 820,49
HH2A 25 36 47,62 Tây Bắc 14,5 120 805,49
HH2A 26 36 47,62 Tây Bắc 14,5 115 791,68
HH2A 29 36 47,62 Tây Bắc 14 125 791,68
HH2A 33 36 47,62 Tây Bắc 14 105 771,68
HH2A 35 36 47,62 Tây Bắc 14 95 761,68
HH2A 36 36 47,62 Tây Bắc 13,5 120 762,87
               
HH2A 7 38 45,84 Đông Nam 15,5 105 815,52
HH2A 10 38 45,84 Đông Nam 15,5 120 830,52
HH2A 12 38 45,84 Đông Nam 15,5 110 820,52
HH2A 16 38 45,84 Đông Nam 15,5 120 830,52
HH2A 17 38 45,84 Đông Nam 15 120 807,60
HH2A 21 38 45,84 Đông Nam 14,5 120 784,68
HH2A 22 38 45,84 Đông Nam 14,5 110 774,68
HH2A 24 38 45,84 Đông Nam 14,5 120 784,68
HH2A 25 38 45,84 Đông Nam 14,5 110 774,68
HH2A 35 38 45,84 Đông Nam 14 95 736,76
HH2A 36 38 45,84 Đông Nam 13,5 110 728,84
               
HH2A 3 40 55,59 Đông Nam 15 210 1.043,85
HH2A 4 40 55,59 Đông Nam 15 195 1.028,85
HH2A 7 40 55,59 Đông Nam 15,5 210 1.071,65
HH2A 9 40 55,59 Đông Nam 15,5 230 1.091,65
HH2A 10 40 55,59 Đông Nam 15,5 200 1.061,65
HH2A 12 40 55,59 Đông Nam 15,5 210 1.071,65
HH2A 15 40 55,59 Đông Nam 15,5 200 1.061,65
HH2A 16 40 55,59 Đông Nam 15,5 180 1.041,65
HH2A 18 40 55,59 Đông Nam 15 200 1.033,85
HH2A 19 40 55,59 Đông Nam 15 200 1.033,85
HH2A 20 40 55,59 Đông Nam 15 195 1.028,85
HH2A 22 40 55,59 Đông Nam 14,5 200 1.006,06
HH2A 21 40 55,59 Đông Nam 14,5 225 1.031,06
HH2A 24 40 55,59 Đông Nam 14,5 200 1.006,06
HH2A 25 40 55,59 Đông Nam 14,5 200 1.006,06
HH2A 26 40 55,59 Đông Nam 14,5 210 1.016,06
HH2A 28 40 55,59 Đông Nam 14,5 205 1.011,06
HH2A 29 40 55,59 Đông Nam 14 210 988,26
HH2A 32 40 55,59 Đông Nam 14 200 978,26
HH2A 33 40 55,59 Đông Nam 14 210 988,26
HH2A 34 40 55,59 Đông Nam 14 200 978,26
HH2A 36 40 55,59 Đông Nam 13,5 200 950,47
HH2A 37 40 55,59 Đông Nam 13,5 200 950,47
HH2A 38 40 55,59 Đông Nam 13,5 200 950,47
HH2A 39 40 55,59 Đông Nam 13,5 170 920,47

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 29876
Lượng truy cập: 53808047
ĐẦU TRANG